Fedezze fel Visegrádot!

Királyi Palota története

A lépcsőzetesen, 5 szinten elhelyezett palota három nagyobb egységre oszlott, a Mátyás-palotára, a kápolnára és a Beatrix-palotára. A szabályos alaprajzú palota rendszerét még az Anjou-királyok alakították ki.

Salamon-torony története

Az Alsó-vár lakótornyát helytelenül nevezik Salamon-toronynak.
A trónról lemondott majd ismét trónre törő Salamont 1082-ben záratta egy visegrádi toronyba I. László király, míg a ma látható torony másfél évszázaddal később, 1250 körül épül.

Érdekességek:
Hol raboskodott akkor Salamon?

Az elmúlt évtized ásatási eredményei adtak pontos magyarázatot a fogság helyére vonatkozóan. Az Alsóvártól északra fekvő Sibrik-domb tetején ugyanis feltárták azt a XI. századi épületet, ahová a trónjától megfosztott Salamont bezárták.

Görgey-ház

A Fő utca 5. számú házban töltötte utolsó évtizedeit önkéntes száműzetésben, a szabadságharc legendás tábornoka, Görgey Artúr. A ház eredetileg testvérének háza volt, aki befogadta a Klagenfurti száműzetést követően.
Görgey Artúr a kiegyezés után tért vissza klagenfurti száműzetéséből, a nemzet azonban árulóként fogadta. Családjával is meghasonlott, szakított feleségével és két gyermekével

Sibrik-domb

Kiről kapta a nevét?
Sibrik Miklós kuruc ezredeskapitányról kapta a nevét, aki a Rákóczi-szabadságharc idején a terület birtokosa volt.
Sibrik Miklós a fejdelmet rodostói száműzetésébe is elkísérte.

Keresztelő Szent János Plébánia

2025 Visegrád, Fő út 40.
Tel.: +36 26 398 006
Plébános: Kalász István kanonok, érseki tanácsos, c. prépost, esperes,  

Mária kápolna

2025 Visegrád, Duna part
Tel.: +36 26 398 006

Kálvária kápolna

2025 Visegrád
Tel.: +39 26 398 006